Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Giới thiệu chung

26/10/2021
11:44:00
31

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG BÌNH

 

Be giang lop DH GDTH.JPG
Trung tâm GDTX Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-UB ngày 10/01/1997 của UBND tỉnh; trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình. Hoạt động theo Quy chế tổ chức của Trung tâm Giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 5/4/2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các tầng lớp nhân dân; liên kết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đại học; tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của ngành GD&ĐT Quảng Bình; tổ chức giảng dạy văn hóa theo đề án phân luồng học sinh sau THCS tại Quyết định s 1161/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2020 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình.

 

Toan canh le khai giang nam hoc 2020-2021.jpg
Qua 25 năm xây dựng phát triển, Trung tâm GDTX Quảng Bình đã liên kết với hàng chục trường Đại học, Học viện trên cả nước, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành, với hơn hàng chục nghìn người đã tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động, phục vụ tại các , phường, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, đã đang những nhà lãnh đạo, phát huy sử dụng hiệu quả tiềm năng kiến thức được đào tạo, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế hội tỉnh nhà. Hiện nay, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quảng Bình một địa chỉ tin cậy về liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

[Trang chủ]
Bài viết liên quan
Bài viết liên quan
  Trang 
  Thông báo
  Banner - Thư viện ảnh
  Banner - Thư viện video
  Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
  Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
  Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
  Liên kết website
  Footer

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG BÌNH

  Địa chỉ: Quảng Bình

  Email: gdtxtinhqb@quangbinh.edu.vn